مشاوره و طراحی کارخانه صنایع غذایی ماشین سازی قائم
ساخت مخازن سبک و سنگین ماشین سازی قائم

   مشاوره ، طراحی و اجرای پروژه های تاسیساتی حرارتی ، برودتی ، تاسیسات هوای فشرده و بخار و نصب ماشین آلات صنایع غذایی ، شیمیایی ، بهداشتی و آرایشی

طراحی نقشه های ازبیلت و لی اوت ماشین آلات ، خطوط تولید و مونتاژ

ارائه طرح توجیهی خطوط غذایی و بسته بندی محولات زراعی