خطوط تولید

سازنده ماشین آلات صنایع بسته بندی ، غذایی ، شیمیایی ، بهداشتی ، آرایشی و فرآوری محصولات کشاورزی AGROFOOD